PRIVACYVERKLARING

 

PRIVACYVERKLARING

 

Gegevens die wij verwerken

Wij verwerken voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Indien u zich aangemeld heeft voor een training, bewaren wij tevens de door u opgegeven gegevens over uw NLP opleidingsachtergrond.
Als u gebruikt maakt van coaching, kunnen er intern aantekeningen gemaakt worden ten behoeve van de dienstverlening. Deze aantekeningen en een eventueel verslag van de coaching dat aan u is verstrekt, zullen uiterlijk een jaar na het beëindigen van het coachingtraject vernietigd worden.

Verwerken en bewaren van gegevens

BeYourslf verwerkt digitale en schriftelijke gegevens uitsluitend voor de afhandeling van betalingen, het verzenden van informatie over onze dienstverlening of om contact met u te hebben de dienstverlening die u bij ons heeft aangevraagd, en als we hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld voor belastingaangifte). Mails aan meerdere personen worden altijd als BCC verstuurd. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gebruik van de gegevens voor promotionele doeleinden

BeYourslf kan uw contactgegevens gebruiken voor promotionele doeleinden zoals een nieuwsbrief mits u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven via het aanmeldformulier op de website of wanneer u een betaalrelatie met BeYourslf bent aangegaan. U kunt ten allen tijde deze toestemming weer intrekken door dit via een link in de nieuwsbrief of via email aan cathelijne@beyourslf.nl door te geven.

Delen met anderen

BeYourslf verstrekt uw gegevens niet ongevraagd aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar cathelijne@beyourslf.nl. Be Yourslf zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
BeYourslf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via cathelijne@beyourslf.nl

BeYourslf

BeYourslf is een coaching- en trainingsinstituut dat ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11974400. BeYourslf hanteert de volgende handelsnamen: BeYourslf/BeBeneficial. BeYourslf is gevestigd op Het Nardusboer 16, 7576 WH te Oldenzaal. 
De persoon die uw gegevens ontvangt en beschermd bij BeYourslf is C.J. Koeman-Grobbee. Zij is tevens eigenaresse van BeYourslf. Contactgegevens: cathelijne@beyourslf.nl, 06-159 024 00, www.beyourslf.nl

 

Website & fotografie sandrabusch.com

Neem contact op

Be Yourslf
Cathelijne Grobbee
cathelijne@beyourslf.nl
06-159 024 00
Oldenzaal